AddThis Social Bookmark Button
Untitled Document
پیام ۴۴ زندانی سیاسی برای درگذشت ماندلا مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
یکشنبه, 17 آذر 1392 ساعت 15:06

کمیته دفاع از زندانیان سیاسی: ۴۴ زندانی سیاسی از زندان های اوین و رجایی شهر و کارون اهواز در پیامی به مناسبت درگذشت نلسون ماندلا، آزادی خواه و مبارز، نام وی را گرامی داشته و آرزو کرده اند که شیوه مبارزاتى او در هم آوایى با سنتهاى انسان دوستانه و پرارج سرزمینمان، پدید آورنده میراث بزرگى باشد که بر سنگینى و گران جانى هاى موانع واپس گرایانه و آزادى ستیز موجود فائق آید.

 

این زندانیان سیاسی که خود نیز در مقابل ستم سر خم نکرده و در راه به دست آمدن آزادی در زندان به سر می برند در بخشی از پیام خود نوشته اند: ماندلا به همه کوشندگان آزادیخواه آموخت که پس از پیروزى مى توان نیروى سرکوبگر رژیم پیشین را بخشید و در مدار بى پایان انتقام و خشونت سقوط نکرد. او اما اگر مى گفت که گذشته استبداد خیز را فراموش نکنیم نه از آن رو بود که گونه اى کینه ورزى را در یادها همچنان زنده نگاه دارد بلکه به آن جهت بود که از خاطر نبریم هر لحظه امکان اعاده و بازسازى دیکتاتورى بویژه در سایه ظاهرى حقانیت و کسوت مبارزه به صورتى فراخ دستانه تر متصور است. به همین دلیل بود که ماندلا در لحظه اى از قدرت کناره گرفت که با سالها مبارزه و کسب محبوبیتى بى نظیر مى توانست به صورت رهبرى بلامنازع، مادام العمر بر سر قدرت بماند.

متن این نامه به شرح زیر است:

آزادیخواه بزرگ و مبارز خستگى ناپذیر، نلسون ماندلا سرانجام به نقطه پایان مسیر دشوار کوشش بى مانند خویش رسید. وى قریب سه دهه حبس و ستم را بى پروا اما فروتن پذیرفت و لحظه اى نیز وسوسه فروگذارى وظیفه در نفى آپارتاید و تبعیض و تامین عدالت در او فرصت موجودیت نیافت. ماندلا از معدود نمونه هاى یک رهبر آزادى بخش بود که سرکوبگرى ستم پیشگان او را به سوى انتقام و حبس و کشتارهاى بى رحمانه مخالفان سوق نداد. براى ماندلا مبارزه آزادیخواهانه ضرورتا حقانیت قضاوت و سرکوب براى نیروى انقلابى فراهم نمى آورد و فراتر از آن قدمت مبارزه، متضمن ایجاد ضرورت و حق حکومت بر مردم نبود.

ماندلا به همه کوشندگان آزادیخواه آموخت که پس از پیروزى مى توان نیروى سرکوبگر رژیم پیشین را بخشید و در مدار بى پایان انتقام و خشونت سقوط نکرد. او اما اگر مى گفت که گذشته استبداد خیز را فراموش نکنیم نه از آن رو بود که گونه اى کینه ورزى را در یادها همچنان زنده نگاه دارد بلکه به آن جهت بود که از خاطر نبریم هر لحظه امکان اعاده و بازسازى دیکتاتورى بویژه در سایه ظاهرى حقانیت و کسوت مبارزه به صورتى فراخ دستانه تر متصور است. به همین دلیل بود که ماندلا در لحظه اى از قدرت کناره گرفت که با سالها مبارزه و کسب محبوبیتى بى نظیر مى توانست به صورت رهبرى بلامنازع، مادام العمر بر سر قدرت بماند.

قلم فرسایى درباره اخلاق مبارزاتى ماندلا کافى نخواهد بود اگر که نیروى آزادیخواه کنونى در ایران، گذشته پر افت و خیز خویش را بدرستى و منصفانه در معرض نقد و ارزیابى قرار ندهد و آن را در چارچوب چشم اندازى دموکراتیک براى آینده جمع بندى نکند.

نام بزرگ ماندلا را گرامى مى داریم و آرزو مى کنیم شیوه مبارزاتى او در هم آوایى با سنتهاى انسان دوستانه و پرارج سرزمینمان، پدید آورنده میراث بزرگى باشد که بر سنگینى و گران جانى هاى موانع واپس گرایانه و آزادى ستیز موجود فائق آید.

اسامى امضا کنندگان :

١. حسن اسدى زیدآبادى

۲٫ امیر اسلامى

۳٫ رضا انتصارى

۴٫ اکبر امینى

۵٫عماد بهاور

۶٫ امید بهروزى

۷٫قربان بهزادیان نژاد

۸٫ مصطفى تاجزاده

۹٫ نادر جانى

۱۰٫ امین چالاکى

۱۱٫ مهدى خدایى

۱۲٫ مصطفى دانشجو

۱۳٫ محمد داورى

۱۴٫ مجید درى

۱۵٫ امیر خسرو دلیرثانى

۱۶٫ هوتن دولتى

۱۷٫ محمدصادق ربانى املشى

۱۸٫علیرضا رجایى

١٩. محمد رضایى

۲۰٫ حسین رونقى ملکى

۲۱٫ مصطفى ریسمان باف

۲۲٫ عبدالفتاح سلطانى

۲۳٫ سیدمحمد سیف زاده

۲۴٫ آروین صداقت کیش

۲۵٫ ابوالفضل عابدینى

۲۶٫ مصطفى عبدى

۲۷٫ بهزاد عرب گل

۲۸٫ سیامک قادرى

۲۹٫ ابوالفضل قدیانى

۳۰٫ افشین کرم پور

۳۱٫ حمید کرواسى

۳۲٫جعفر گنجى

۳۳٫ مسعود لدنى

۳۴٫ حمیدرضا مرادى

۳۵٫ سعید مدنى

۳۶٫ مهدى معتمدى مهر

۳۷٫ عبدالله مومنى

۳۸٫نصور نقى پور

۳۹٫ ضیاء نبوى

۴-. مصطفى نیلى

۴۱٫ محمد امین هادوى

۴۲٫سیداحمد هاشمى

۴۳٫ فرشید یداللهى

۴۴٫ محمدحسن یوسف پورسیفى