AddThis Social Bookmark Button
Untitled Document
پیام زندانیان سیاسی ایران؛ گرامی باد 18 تیر مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
پنجشنبه, 18 تیر 1394 ساعت 06:33

با سر مشق از 18 تیر حماسه قهرمانانه دانشجویان، مبارزات خود را سازمان یافته تر کنیم.


18 تیر 78 سالروز قیام دانشجویان علیه رژیم دیکتاتوری را گرامی می داریم. حکومت ولایت فقیه طی 37 سال گذشته با انجام دسیسه های مختلف همواره در صدد غیرسیاسی جلوه دادن فضای دانشگاه بوده و با انواع شیوه ها قصد در انحراف مطالبات و کانالیزه کردن افکار دانشجویان را داشته و دارد.

کودتای ضد فرهنگی، تسویه دانشجویان سهمیه ای از قبیل بسیج و ایثارگران، جانبازان، دفن کردن قربانیان جنگ، ایجاد احزاب انحرافی از قبیل انجمن های اسلامی بسیج و غیره در بدنه اصلی جنبش و ایجاد اختلاف بین تشکل ها از شیوه های مرسوم و واقعی رژیم می باشد، از طرفی با روی کار آمدن دولت حسن روحانی علیرغم شعارهای پوچ و عوام فریبانه بر باز شدن فضای اعتراضی در دانشگاه، ایجاد کرسی های آزاد اندیشی و بحث آزاد، می بینیم نه تنها هیچ کدام از وعده ها تحقق نیافته بلکه بر شدت سرکوب افزوده شده و هر روز شاهد اعتراضات گسترده ای در دانشگاه های کشور بوده ایم، شاید به صورت کوتاه و مقطعی رژیم توانسته است از طرق عوام فریبانه و کادر سازی اصلاح طلبان، انحرافاتی هر چند کوچک انجام دهد ولی بدنه اصلی جنبش دانشجویی اصل ایدئولوژی حاکمیت ولایت فقیه را نشانه گرفته است و این موضوع در شعارهای اصلی کاملا نمایان و مشهود است و می بینیم که برای رسیدن به آزادی دانشگاه از تمام توان خود استفاده می کند، زندان، شکنجه، تبعید در مقاطع گوناگون هم نتوانسته نیروهای انقلابی دانشجویان را حتی ذره ای از حرکت و پویایی باز دارد، و می بینیم که در این مقطع تاریخی و حساس چگونه دانشجویان دوشادوش و هم پیمان با کارگران، پرستاران، معلمان و از همه مهمتر اغشار مختلف مردمی در اعتصابات و اعتراضات سیاسی شرکت می کنند، و از این طریق حرکت یک پارچه جدیدی را به جهت پیشبرد تمام مبارزات دموکراتیک آزادیبخش ایجاد خواهند کرد؛ و به آرمان یک قرن گذشته یعنی آزادی و برابری دست خواهند یافت.

دانشجویان قهرمان! در آستانه 18 تیر روز نبرد علیه استبداد و دیکتاتوری ولایت فقیه برای آزادی، برابری و عدالت اجتماعی، در کنار معلم، کارگر، پرستار، اعتراضات و اعتصابات خود را گسترش دهید. ما زندانیان سیاسی همواره کنار شما دانشجویان خواهیم بود.


زندانیان سیاسی ایران - 17 تیر 94


1- فرید آزموده 2- امیر امیرقلی 3- سهیل بابادی 4- محمد حسین بروجردی 5- محمد جراحی 6- ایرج حاتمی 7- خالد حردانی 8- شاهین ذوقی تبار 9- شاهرخ زمانی 10- مهدی شاندیز 11- سعید شیرزاد 12- علیرضا فراهانی 13- صالح کهندل 14- علی مشهدی کاظم ۱۵- پیروز منصوری ۱۶- اسدالله هادی ۱۷- میثاق یزدان نژاد