AddThis Social Bookmark Button
Untitled Document
نامه دو زندانی سیاسی به احمد شهید مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
یکشنبه, 04 مرداد 1394 ساعت 23:29

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی : شاهرخ زمانی و سعید شیرزاد از فعالین کارگری و زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج در نامه ای به گزارشگر ویژه سازمان ملل خواستار نوجه به وضعیت حقوق کارگران شدند، متن نامه این دو زندانی را که در اختیار هرانا قرار گرفته است در ادامه می خوانید:

با درود جناب آقای احمد شهید

با توجه به اینکه در روزهای آینده شما گزارش خود را به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه خواهید داد، از شما می خواهیم که در گزارش خود وضعیت کارگران را نیز مورد بررسی قرار دهید.

در حال حاضر طبقه ی کارگر ایران با بیش از ۱۴ میلیون نفر که به همراه اعضای خانواده هایشان تعداد آنها به بیش از ۵۰ میلیون نفر می رسد، دارای شرایط غیر انسانی می باشد از جمله:

حقوق یک چهارم زیر خط فقر و همچنین رد شکایت کارگران در دیوان عدالت اداری در این رابطه، نبود قانون الزامات ایمنی و بهداشتی برای کارگران، قرار دادهای سفید امضا و موقت، عدم اجازه هرگونه تجمع اعتراضی و صنفی، سرکوب تظاهرات ۱ می و تمامی تظاهرات های کارگری و نیز سرکوب و بازداشت تعداد کثیری از معلمین در اعتراضات اخیر، عدم اجازه تشکیل هرگونه سندیکا و صنف کارگری، تشکیل خانه های ضد کارگری از جانب خود رژیم در مقابل تشکل های مستقل کارگری، بازداشت فعالین کارگری و محکوم کردن آنها به حبس، اخراج کارگران در صورت هرگونه تحصن و اعتراض به شرایط کارگری، منع فعالیت های قانونی در عرصه آزادی تشکل و اعتصاب برابر با میثاق های مورد قبول جمهوری اسلامی در آزادی ایجاد تشکل های مستقل کارگری، نظامی کردن موسسات و کارخانه های بزرگ از طریق حراست و بسیج مسلح، بردگی ۹۴ درصدی کل نیروهای کار از طریق قرار دادهای موقت و سفید امضا، حضور نمایندگان دولتی در سازمان جهانی کار و عدم حضور نمایندگان واقعی کارگران، پذیرش نمایندگان دولتی از جانب سازمان جهانی کار و غیره.