AddThis Social Bookmark Button
Untitled Document
ممانعت از آزادی ناصر توقیری مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
یکشنبه, 12 مهر 1394 ساعت 23:25

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی : از آزادی ناصر توقیری، فعال دانشجویی دانشگاه بوعلی سینای همدان، که از صبح چهارشنبه هشتم مهرماه در بازداشت به سر می برد ممانعت به عمل آمده است وعلیرغم صدور قرار وثیقه، پرونده وی از شعبه ۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب همدان خارج شده و تا پایان وقت اداری دیروز به این شعبه باز گردانده نشده است که نگرانی هایی حاکی از احتمال افزایش قرار وثیقه صادره ۷۰ میلیون تومانی در ارتباط با این پرونده وجود دارد.

ناصر توقیری؛ فعال دانشجویی دانشگاه بوعلی سینای همدان که در اواسط هفته گذشته به اطلاعات نیروی انتظامی احضار شده بود، صبح چهار شنبه هشتم مهرماه برای بازجویی به دفتر اداره اماکن استان همدان مراجعه کرد ، تا به نیابت اطلاعات نیروی انتظامی تحت بازجویی قرار گیرد.

این فعال دانشجویی پس از اتمام بازجویی در ظهر همان روز آزاد نشد و صبح پنج شنبه نهم مهرماه تحت الحفظ به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان همدان منتقل شده و از سوی شعبه ٣ بازپرسی دادسرای شهرستان همدان به اتهامات متعدد امنیتی از جمله “فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروه های برانداز، توهین به رهبری، توهین به بنیانگذار انقلاب، توهین به مقدسات، تشکیل گروه و فراخوان به تجمع” تفهیم شد.

لازم به ذکر است که پیشتر نیز خبرهایی مبنی بر تعلّل، کارشکنی و قصور کارکنان اداره اماکن همدان برای کارشناسی و قبول وثیقه این فعال دانشجویی منتشر شده و این فعال دانشجویی همچنان در وضعیت بازداشت نگه داشته شده است.

ناصر توقیری، فعال دانشجویی دانشگاه بوعلی سینای همدان به بند قرنطینه زندان الوند همدان منتقل و برخلاف قرار صادره از سوی دادستانی همدان ، در در این زندان همچنان در بازداشت به سر می برد.

گفتنی است که ناصر توقیری، دانشجوی کارشناسی رشته اقتصاد دانشگاه بوعلی پیشتر نیز از سوی اداره اطلاعات شهر همدان احضار شده و تحت بازجویی قرار گرفته است.

ناصر توقیری یازدهمین دانشجوی دانشگاه های بوعلی سینا، علوم پزشکی و صنعتی همدان است که طی یک سال اخیر با پرونده های متعدد قضایی دایر بر مجموعه ای مختلف از اتهامات سیاسی-امنیتی مواجه می شود. این پرونده در حالی گشوده شده است که پرونده های قبلی به سرانجام معلومی نرسیده و تکلیف تمامی آن ها مشخص نشده است. مستندات این پرونده نیز طبق گزارش های دو مرجع اداره اطلاعات همدان و حراست دانشگاه بوعلی سینا جمع آوری شده و طی پرونده ای جهت شکایت دادستانی به ایشان سپرده شده است.

یک منبع آگاه در ارتباط با مسائل دانشگاه همدان به خبرنگار هرانا در این ارتباط می گوید: “در استان همدان وزارت اطلاعات همدان با همکاری دادگستری کل این استان بخصوص رئیس کل آن، محمدرضا مترقّب، از یک سال پیش پروژه جدیدی را با هدف ادامه فضای پادگانی و تزریق رعب و وحشت به دانشجویان و مدیران دانشگاه و فروپاشی و یا اقلاً فرسایشی کردن امور هر گروهی که داعیه احیای تشکل “انجمن اسلامی دانشجویان” را داشته باشد، آغاز کرده و ادامه می دهد."