AddThis Social Bookmark Button
Untitled Document
صدور قرار وثیقه برای فعال مریوانی پس از احضار مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
یکشنبه, 19 دی 1395 ساعت 22:37

 

دانا لنج آبادی شهروند اهل مریوان بر اساس احضاریه صادره از شعبه اول دادیاری دادگاه مریوان مراجعه و صدور قرار وثیقه و تودیع آن موقتا آزاد شد. این شهروند به تازگی بعد از تحمل ۲۰ ماه حکم حبس آزاد شده بود.

 

روز جاری دانا لنج آبادی در پی احضار کتبی به شعبه اول دادیاری دادگاه مریوان مراجعه و با اتهام « اتهام تبلیغ علیە نظام» بازداشت شد.

برای این شهروند قرار وثیقه صادر و با تودیع آن موقتا تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شد.

یک منبع نزدیک به آقای لنج آبادی در این بار گفت: “این پرونده با شکایت اداره اطلاعات و با اتهام تبلیغ علیه نظام تشکیل شده و مصادیق آن حمایت حمیات از کوله بران در فضای مجازی و و حضور در تجمع اعتراض به تردد تانکرهای سوخت کشور عراق از این شهر ذکر شده بود.”

این منبع همچنین تاکید کرد: “آقای لنج آبادی به تازگی بعد از تحمل ۲۰ ماه حبس آزاد شده که یک سال از آن با اتهام تبلیغ نظام و ۸ ماه آن با اتهام اخلال در نظم عمومی بوده است.”

خبرگزاری

هرانا