AddThis Social Bookmark Button
Untitled Document
تجمع مدافعان حقوق حیوانات به خشونت کشیده شد و تعدادی بازداشت شدند مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
پنجشنبه, 13 مهر 1396 ساعت 00:14

 

صدها تن از مدافعان حقوق حیوانات امروز قصد برگزاری تجمعی در مقابل سازمان محیط زیست تهران را داشتند که با ممانعت نیروهای انتظامی روبرو و حداقل دو تن در این میان بازداشت شدند. حاضرین در صحنه پس از ممانعت نیروی انتظامی تجمعاتی پراکنده در اطراف پارک پردیسان برگزار کردند.

 

جمعیتی که حدود چهارصد تن برآورد می شدند بر اساس فراخوانهای قبلی گروه های مدافع حیوانات و محیط زیست به هدف برگزاری تجمعی در محل سازمان محیط زیست تهران حاضر شدند.

یک شاهد حاضر در صحنه در این رابطه داد “نیروهای لباس شخصی و انتظامی حاضر در محل به افراد حاضر اجازه برگزاری تجمع ندادند و سعی در استفاده از زور برای پراکنده کردن جمعیت را داشتند. آنها حداقل دو نفر از حاضرین (با هویت نامعلوم) در صحنه را هم بازداشت و به محل نامعلومی منتقل کردند.”

این تجمع در حمایت از حقوق حیوانات به بهانه قتل اخیر یک خرس سیاه در استان گلستان و با خواست مشخص تصویب قانون مبارزه با حیوان آزاری قرار بود برگزار شود.

منابع مطلع گزارش دادند پس از ممانعت از برگزاری تجمع در مقابل سازمان محیط زیست، تعدادی از حاضران تجمعات کوچکتر و پراکنده ای در محدوده پارک پردیسان تهران برگزار کردند. آنها پلاکاردهایی در دست داشتند که بر روی آن نوشته شده بود “اگر بشر دست از کشتن حیوانات بردارد، انسان هم نخواهد کشت”.

منبع هرانا