Untitled Document
حمایت زندانیان سیاسی از اعتراضات معلمین، کارگران و پرستاران چاپ
چهارشنبه, 24 تیر 1394 ساعت 06:27

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: زندانیان سیاسی بند ویژه امنیتی زندان رجایی شهر کرج (گوهردشت) طی بیانیه ای حمایت خود را از تجمعات اعتراضی معلمین، کارگران و پرستاران اعلام کردند.

«بدینوسیله ما زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر، حمایت خود را از تجمع معلمین و کارگران در 31 تيرماه و همچنین تجمع اعتراضی پرستاران در 6 مرداد ماه اعلام کرده و امیدواریم که وحدت و یکپارچگی اعتراضات دمکراتیک و آزادی بخش معلمین، کارگران و پرستاران با تمام مردم ایران بتواند از حاکمیت غاصب، حقوق سلب شده خود را هر چه سریعتر باز پس بگیرد».

زندانیان سیاسی به ترتیب حروف:

حسن آشتیانی

فرید آزموده

رضا اکبری منفرد

محمد حسین بروجردی

ایرج حاتمی

خالد حردانی

شاهین ذوقی تبار

علیرضا فراهانی

ابوالقاسم فولادوند

عبدالرضا قنبری

على معزی

پیروز منصوری

اسدالله هادی

میثاق یزدان نژاد